parallax background

Upratovanie priemyselných hál

parallax background

Upratovanie priemyselných hál

Naša spoločnosť je pripravená na zabezpečenie upratovacích prác vo Vašej výrobe, priemyselnej hale, garáži a v sklade.

Upratovací servis poskytujeme na týždennej báze, ako:

 • Upratovanie a čistenie priemyselných hál (5-6-7 dňový servis)

K servisu poskytujeme nasledovné doplnkové služby:

 • Umývanie okien

 • Tepovanie kobercov a čalúneného nábytku

 • Strojové čistenie podláh

Naše služby zahŕňajú čistenie nasledovných priestorov:

 • Výrobné haly

 • Sociálne zariadenia

 • Šatne

 • Kancelárie

 • Kuchynky

 • Fajčiarska miestnosť

 • Spoločné priestory

 • Garáže

 • Skladové priestory

 • Komunikácie – cesty, chodníky